• Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13 – 14 maja 2016

Majówka neurologiczna

WROCŁAW – PAWŁOWICE

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym spotkaniu naukowo-towarzyskim konferencji międzynarodowej „Majówka Neurologiczna”. Tegoroczna edycja poświęcona będzie praktycznym zagadnieniom związanym z neuroradiologią oraz neurochirurgią. Program spotkania obejmuje dwa dni; dzień pierwszy poświęcony będzie zaburzeniom kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego. Omówimy najnowsze trendy podejścia diagnostycznego oraz terapeutycznego do dyskopatii i zespołu ogona końskiego. Przedstawimy zaburzenia trudniejsze do leczenia jak nadwichnięcie szczytowo-obrotowe lub torbiel pajęczynówkowa. Dowiemy się również o sposobach profilaktyki choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, jak również o prowadzonych badaniach z wykorzystaniem terapii komórek macierzystych w chorobach rdzeniowych.

Drugiego dnia skupimy się na obrazowaniu oraz terapii chorób mózgowia. Omówione zostanie diagnozowanie i terapia podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz postępowania chirurgicznego w przebiegu wodogłowia. Przedstawimy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie obrazowania padaczki u zwierząt, jak również podejście praktyczne do terapii drgawek u psów.

Konferencja prowadzona będzie w sposób interaktywny; dzięki systemowi głosowania będziecie Państwo (anonimowo) brali udział w rozwiązywaniu przypadków klinicznych, a na zakończenie każdego z dni przeprowadzony będzie panel dyskusyjny na przykładzie przypadków klinicznych specjalnie przygotowanych na to spotkanie.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy na spotkanie towarzyskie w Pałacyku Pawłowice, w czasie którego planowana jest część degustacyjna – alkohole regionalne oraz kulturalna – coś dla „kruchego domu duszy”.

Serdecznie zapraszamy!
Marcin Wrzosek